Skift en sikring: Sådan gør du

Det er vigtigt at kunne skifte en sikring selv, da de af og til springer og mister deres beskyttelsesevne. Bliv klogere på, hvordan du skifter sikringer.

5. april 2023

En sikring er en beskyttelsesmekanisme, der skal forhindre, at elektriske apparater og ledninger bliver skadet i tilfælde af overbelastning eller kortslutning. Sikringen sørger nemlig for at slå fra og afbryde strømmen, hvis den registrerer en for stor mængde strøm.

Sikringen sidder ofte på en samlet el-tavle, hvor der er flere sikringer i forskellige kredsløb bestående af forskellige elektriske apparater. Hvis der registreres en overbelastning på et kredsløb, vil sikringen afbryde strømmen i det enkelte kredsløb.

Sådan skifter du en sikring – trin for trin

Inden du skifter sikringerne, er det vigtigt at vide, om du har automatsikring eller smeltesikringer. En automatsikring finder du typisk i nyere eltavler, mens smeltesikringer oftere ses på ældre.

Hvis du har automatsikring, skal du ikke skifte sikringen, hvis den “springer”. Hvis automatsikringen slår fra, er det nemlig tilstrækkeligt blot at lokalisere overbelastningen, afhjælpe den og og tænde for sikringen til igen. En automatsikring skal derfor kun skiftes, hvis den er defekt, og det skal udføres af en autoriseret elektriker.

Er der derimod tale om smeltesikringer, skal de skiftes for at virke igen.

1. Kontrollér at HPFI-relæet er slået fra, og sluk for al strøm

Mistænker du, at der er sprunget en sikring, skal du starte med at kontrollere, at HPFI-relæet er slået fra og derefter selv slukke for strømmen på eltavlen, så du ikke får stød.

2. Tjek sikringerne

Tjek sikringerne en efter en. Sikringer kan se lidt forskellige ud. Men ofte har de en rød eller grå prop i den ene ende, når den er intakt, og når sikringen er sprunget, vil proppen være væk. Der kan også være en sikringstråd, som er intakt, hvis sikringen stadig virker, og som er knækket, hvis sikringen er sprunget.

3. Fjern den ødelagte sikring

Når du har lokaliseret sikringen, skal du fjerne den. Det gør du ved at løsne holderen. Det kan godt kræve lidt kræfter.

4. Indsæt en ny sikring

Skift sikringen til en ny, som har samme strømstyrke/ampere som den sprængte sikring. Det er vigtigt med en sikring med den rette anvendelsestype og strømstyrke, så den kan beskytte mod overbelastning og kortslutning.

5. Sæt sikringsholderen tilbage på eltavlen

Når du har udskiftet sikringen, skal du sætte sikringsholderen tilbage i eltavlen.

6. Tænd for strømmen og HFI-relæet

Nu kan du tænde for HPFI-relæet og strømmen igen.

Viden

Artikler

Få viden og inspiration