Meld flytning

Det er den person, der er tilmeldt en given adresse, som hæfter for elforbruget på adressen. Det er derfor vigtigt, at du kontakter din el-leverandør i god tid, når du skal flytte, så du slipper for at skulle betale for elforbruget på adressen efter din flytning.

  Meld flytning
  Hvis du ønsker ny leverandør i forbindelse med flytning af din adresse, eller du vil sikre dig at vi flytter med fra starten, så husk at melde din flytning til os. Udfyld vores kontaktformular eller ring til vores kundeservice – så kan vi hjælpe dig.

  Meld flytning i god tid

  Vi får ikke automatisk besked om, at du flytter, når du melder flytning til borger.dk. Du skal huske at melde det til os, og det er en god idé at gøre det i god tid. Vi anbefaler, at du ikke venter til den sidste uge – der har du formentlig travlt med så meget andet.

  Din endelige flyttedato, som du skal melde til os, afhænger af om du ejer eller lejer din bolig. Hvis du er lejer, så er din flyttedato den sidste dag, du hæfter for huslejen – inklusive din opsigelsesperiode. Hvis du til gengæld er ejer, som har solgt din bolig, så er din endelige flyttedato den dag, du overdrager nøglen til den nye ejer.

  Ligesom det er tilfældet, når du skifter leverandør, skal du huske af aflæse din elmåler, når du melder flytning – med mindre du selvfølgelig har en fjernaflæst måler, i hvilket tilfælde du ikke behøver at huske det.